Bursa DOSAB’a Teslim Olmayacak!

DOSAB sanayicilerinin, enerji ihtiyacı nedeniyle değil, karlılıklarını arttırmak amacıyla başlattıkları “DOSAB Termik Santrali” projesi 4. yılına girdi. Bursa’nın havasını, suyunu, toprağını kirletecek ve kenti yaşanmaz hale getirecek bu “ölüm projesi” karşısında Bursa’da yer alan STK, oda, sendika ve siyasi partiler bir araya gelmesi ve bölge halkının da desteği ile kurulan “DOSAB Termik Santraline Hayır Platformu” tarafından “2. ÇED Olumlu kararı” na açılan dava kaybedildi.

Davanın kaybedilmesinde, mahkemenin bilirkişi heyetini raporun tümü üzerine değil, sadece ilk davada iptal nedeni olan konulara yönlendirmesi etkili oldu. Bilirkişi heyetinin olumlu raporu ardından mahkeme de ikiye karşı bir oyla açılan davayı reddetti. Kuşkusuz ki bu durum bizlerin mücadeleye son vereceğimiz, verilen kararı kabullenerek köşemize çekileceğimiz anlamına gelmiyor.

10 Haziran 2014 tarihinde başlayan 1. ÇED süreci, verilen kararlı mücadele sonucu 5 Mayıs 2016 tarihinde mahkemenin ÇED raporunu iptal etmesi ile sona ermişti. Hemen ardından ise 2. ÇED raporu hazırlandı ve hızla onaylandı. Bu rapora karşı açılan davanın kaybedilmesi ardından Bursa halkı ve “Dosab Termik Santraline Hayır Platformu” yaşam hakkı için verdiği mücadeleye kaldığı yerden devam edecekltir.

Yılda 524 bin ton kömür yakarak Bursa’nın zaten kirli olan havasını yaşanmaz hale getirecek bu ölüm santralinin yapılması Bursa’daki tüm canlılar için bir tehdittir. Türkiye’de hava kirliliği nedeniyle yılda yaklaşık otuz bin kişi yaşamını yitirmektedir. Bu sayı, trafik kazalarından ölenlerin dört katıdır. Bursa ise, Dünya Sağlık Örgütünün sınır değerlerinin beş katı bir hava kirliliğe sahiptir ve Türkiye’nin en kirli 4. kentidir.  Bunun üzerine, şu anda Bursa’da evsel ısınma amacıyla yakılan toplam kömürün iki katını yakacak bir termik santralin kentin havasını ne duruma getireceğini tahmin etmek zor değil!

Bir avuç patronun kar hırsı uğruna tüm canlı yaşamının yok edilmesi ve geleceğimizin karartılmasını kabul etmiyoruz. DOSAB patronları Bursa’yı yok etmekte ne kadar kararlıysa, bizler de bu ölüm santralının yapılmaması için mücadele vermekte en az onlar kadar kararlıyız, ısrarlıyız. Yeşil Sol Parti olarak tüm Bursa halkı ve “DOSAB Termik Santraline Hayır Platformu” ile birlikte bu yaşam mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğiz.

F. Özen Çerençe – A. Serdar Esen

Yeşil Sol Parti Bursa Eş Sözcüleritermik3dosab11

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.