Su, tüm canlıların yaşam hakkıdır, satılamaz!

Yeşil Sol Parti Bursa İl Örgütü Dünya Su Günü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.

Bursa Büyükşehir Tarihi Binası önünde yapılan açıklamada suyun tüm canlılara ait olduğu ve satılamayacağı belirtilirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi su şişeleme tesisinin kapatılarak, su kaynaklarının tüm canlıların tasarrufuna bırakılması istendi.

Açıklamanın tamamı şöyle;

Bugün Dünya Su Günü. Ülkemiz dahil dünyanın birçok yerinde suyun şişelenerek, barajlara hapsedilerek, kullanım hakkının küresel sermayeye ya da kamu-özel diye nitelendirilen birliklere devredilerek özelleştirilmesine karşı mücadele sürüyor.

Özelleştirmelerden sonra Dünya Bankası raporları bile; su hizmetlerinin kamu tarafından daha iyi verildiğini söylemektedir. Su imtiyaz haklarının devrinden sonra; su fatura bedellerinin 2-3 kat arttığı, bazı ülkelerde salgın hastalıklar baş gösterdiği, iletim vb. hatlara yatırım yapılmadığı, maliyet vb. gerekçeler ile çok sayıda insanın işten çıkarıldığı gözlenmiştir.

 Erişime açık suyun %85’inin, nüfusun %12’si tarafından kullanılıyor olması ise, dünya üzerindeki adaletsiz dağıtım hakkında çok şey söylüyor.

 Su, ekonomik bir kalkınma aracı değil tüm canlıların yaşam hakkıdır.

Su, merkezi yönetimin hegemonyasından uzak, yerel ölçekte, halkın katılımı esasıyla ve dezavantajlı durumda olanlar lehine suya erişim noktasında pozitif ayrımcılık ilkesi ile paylaşılmalıdır.

 Su havzalarının üzerindeki kapitalist baskı kaldırılmalı, rant, yapılaşma, Hidroelektrik Santral (HES) lisansları/ su kullanım hakkı anlaşmaları, maden arama izinleri vb. iptal edilmeli, “doğal dengenin sürdürülebilirliğine göre koruma politikaları geliştirilmelidir.

Hibrit tohumlar yerine, yerele daha iyi adapte olmuş az su ve besi maddesi tüketen yerel çeşitlere ağırlık verilmesi, geçimlik tarımın güçlendirilmesi, su ve toprağı koruyacak yenileştirilmiş geleneksel tekniklerin geliştirilmesi gibi tarım politikalarındaki değişiklikler mutlaka yapılmalıdır.

Sanayinin yer altı ve yüzeysel sulardan kaçak su çekmeleri engellenmeli, fosil akiferden su kullanımına izin verilmemeli, kullandıkları suyu arıtarak tekrar kullanmalarını sağlayacak yasal zorunluluklar getirilmelidir.

 Su şehri olarak bilinen Bursa su fakiri bir kent durumuna dönüşmektedir. Bursa, en az su tüketen iller sıralamasında son on il arasındadır. Bursa ve Uludağ’ın kaynak suları, çevreci ve duyarlı kesimlerin tüm karşı çıkmalarına rağmen, yıllardır özel sektöre peşkeş çekildi. Onlarca firma bizim sularımızı şişeleyerek satıyor. Bu yetmezmiş gibi, Bursa Büyükşehir Belediyesi de sularımız üzerinden rant yaratma peşinde. Kestel’in Gözede bölgesinde kurulan 19 bin metrekarelik su şişeleme tesisinde 2018 yılı başı itibarı ile üretime geçildi.

Zamanın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe basına verdiği demeçte “Uludağ’ın suyundan Bursa Büyükşehir Belediyesinin daha fazla kazanması için bu tesisi kurduk” demişti. Bursa halkı susuz iken, pahalı ve kalitesiz su tüketmek zorunda iken halka hizmet etmekle yükümlü Bursa Büyükşehir Belediyesi bizim suyumuzdan rant elde etme peşinde. Bursa halkına sormadan, halkın görüşü alınmadan böyle bir tesisin yapılması ve suyumuzun satılması kabul edilemez. Bu tesis acilen kapatılmalı, Bursa’nın suyu Bursa’da yaşayan tüm canlıların kullanımına bırakılmalıdır.

Yeşil Sol Parti olarak tüm canlılar için su hakkının tanınmasını ve anayasal güvenceye kavuşturulmasını, suyla ilgili kararların toplumun tüm kesimlerinin katılımı ile, doğanın ve gelecek kuşakların haklarını gözeterek alınmasını talep ediyoruz. Canlıların, güvenilir, sağlıklı, içme kalitesindeki suya erişimi bedelsiz sağlanmalı, bu yaşamsal hak kapitalizmin insafsızlığına terk edilmemelidir.

361802-yesil-sol-parti-bursa-il-orgutu-su-tum-canlilarin-yasam-hakkidir-satilamaz-5c94bfc40c96c

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.