Utanmak için geç değil

Hrant Dink’in öldürülmesinin on üçüncü yılındayız. On üç yıldır adalet adına doğru dürüst adım atılmadı. Cinayeti işletenlerle katilleri koruyanlar birarada ve hepsi son derece etkili, yetkili kişiler. Bu yıl, cinayete ve ardındaki devlet içi şebekeye göz yumanlara, kayıtsız kalanlara sesleniyoruz: Utanmak için geç değil.

Hrant’ın Arkadaşları

#UtanmakİçinGeçDeğil

#HrantİçinAdaletİçin

#BuradayızAhparig

#VazgeçmiyoruzAhparig5aa7a17261361f1a286f5983

Comments are closed