Engelli Yurttaşlarımızın, Engelsiz Günlerini Kutlamak İsterdik!

3 Aralık tarihi, 1992 yılında, Birleşmiş Milletlerin bir kararıyla “Uluslararası Engelliler Günü” ilan edilerek, bir ileri aşamaya geçilmiş gibi olsa da engelli insanlarımızın, sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlarında kayda değer bir yol alınamadığını görüyoruz.
2012 yılının Türkiye Özürlüler Araştırmasına dayanarak, ülkemiz nüfusunun % 12,5’uğunun engelli yurttaşlarımızdan oluştuğunu biliyoruz. 10 yurttaşımızdan 1’inin engelli olduğu ülkemizde, engelli yurttaşımızın günlük hayat içerisinde bu oranda yer aldığını söyleyemiyoruz. Çünkü engelli yurttaşlarımızın büyük bölümü, sokakta değil evlerine kapanmış bir şekilde yaşamlarını sürdürüyorlar.
Merdivenler, yüksek kaldırımlar, engelliler düşünülmeden yapılmış mekanlar dışında birçok engelli, ailelerinin önyargılar sonucu engelli aile bireylerinden utanmaları ve gelir yetersizliği gibi nedenler, engellilerin büyük bir kısmının eve kapanmasına ve gündelik yaşamdan uzak kalmasına neden oluyor.
Engellilerin, her tür hizmete ulaşımdaki pozitif ayrımcılık haklarını kullanmalarındaki erişim yetersizlikleri, şart koşulan sağlık raporu gibi bürokratik uygulamaların da engelli yurttaşlarımıza zorluklar çıkarması ve hak kaybına uğramaları gibi sorunlar kronik bir şekilde gündemde kalmaya devam ediyor.
TBMM’de her yıl yapılan bütçede, askeri harcamalar ve diyanet kaynaklarına ayrılan pay düşünüldüğünde, engelli yurttaşların ihtiyaçlarının giderilmesi ve koşullarının düzeltilmesine ayrılan kaynakların çok düşük olması kabul edilemez ve sorgulanması gereken bir gerçekliktir. Bu alandaki kamu harcamalarının arttırılması ve güçlendirilmesi bir insanlık ve vicdan meselesidir.
Bu alanda belediyelerin ve ilgili devlet kurumlarının ortaya koyduğu çalışmalar, çok az sayıdaki engellinin bu hizmetlerden yararlanmasına vesile olsa da, bu yetersiz olanakların da ilgili kurumlar tarafından propaganda amaçlı kullanıldığı durumları gördükçe, engelli yurttaşlarımız üzerinden siyasi sonuç elde edilmek istenmesini çirkin bir faydacı anlayış olarak gördüğümüzü ifade etmek isteriz.
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, her yurttaşın dili, rengi, dini-mezhebi, hayat görüşü, fiziki ya da zihinsel yetilerinden bağımsız olarak vazgeçilmez ve alıkonulamaz hakları olduğunu savunur.
Bu temel bakışımızdan kaynaklı olarak, engellilerin sorunlarının giderilmesinde daha bütüncül ve tüm engellilerin sorunlarının göz önünde tutulduğu politikalar geliştirilmesi gerektiğini düşünüyor, bu alandaki çalışmalarımızı, bütün siyasi hedeflerimizin üstünde tutan bir anlayışla yoğunlaştırmayı amaçlıyoruz.
Yeşil, Özgür ve engelsiz bir Türkiye özlemiyle, engelli yurttaşlarımızın, engelsiz yurttaşlarımız kadar kamusal imkânlardan yararlandığı ve bu konudaki insani haklarını kullandığı, hayatın her alanında var olabildikleri, bütün engelli yurttaşlarımızın engelsiz olabildiği günlerini kutlamak isterdik.
Engelli yurttaşlarımızın, engelsiz ve daha insanca yaşayacakları günlerin umuduyla bütün engelli yurttaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler gününü kutluyor, engelsiz bir hayat dileklerimizle dayanışma duygularımızı iletiyoruz.
1486771_374694052674066_1504628708_n
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.