Doğalgaz lobisi” zırvaları ile termik santral meşrulaştırılamaz!

Bilindiği gibi DOSAB tarafından Demirtaş Organize Sanayi Bölgesinde “Buhar ve Enerji Üretim Tesisi” adı altında kömürlü termik santral yapılmak isteniyor. Proje ile ilgili ÇED süreci başlatıldı ve karar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilecek.
ÇED sürecinin başladığı 10 Haziran 2014 tarihinden bu yana konu Bursa’nın en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Nasıl gelmesin? Termik santraller hem küresel ısınmaya neden olan sera gazlarını(karbon dioksit) hem de hava kirliliğine neden olan gaz ve parçacıkları havaya salarak, ayrıca kül dağlarına ve asit yağmurlarına neden olarak insan sağlığına ve doğaya zarar veriyor. Kurulmak istenen termik santralın hem yerleşim, hem de tarım alanlarının ortasında olması da işin cabası.
Bursa’nın hemen tüm STK, oda, siyasi parti vb kurumları kurulmak istenen tesise karşı çıkıyorlar. Tüm kamuoyu bu santralın zorunluluk olmadığını, sadece sanayicinin kar hırsı nedeniyle yapılmak istendiğini biliyor. 100 kurumun bir araya gelerek oluşturduğu “DOSAB Termik Santralına Hayır” platformu 13 Aralık tarihinde Bursa’da büyük bir miting için çalışmalar yapıyor.
DOSAB yönetimi ise tek çıkar yol olarak gerçek dışı ifadeler ve iftira ile kamuoyunu yanıltmayı seçmiş, çünkü yapabileceği başka bir şey yok. Akıl ve vicdan sahibi hiç kimse bu termik santrali savunamazken, DOSAB Bölge Müdürü Serhat Şengül yaptığı açıklamada “sermaye düşmanlığı yapılıyor” demiş, hızını alamamış ve eklemiş “karşı çıkan grubun arkasında doğalgaz lobisi var” .
“Majestelerinin müdürü” Cumhurbaşbakanımız gibi teşhisi koymuş. Haklı, nasıl ki Gezi’nin ardında “faiz lobisi” varsa, termik santral karşıtlığının ardında da “doğalgaz lobisi” vardır! Şengül’ün “termik santral karşıtlığı, sermaye karşıtlığıdır” tespiti de doğrudur. İşçiyi iliğine kadar sömüren, iş güvenliğini yok sayan ve hergün madenlerde, şantiyelerde katleden sermayeye karşıyız, hiç kuşkunuz olmasın.
Halk nasıl Gezi parkına sahip çıktıysa, Anadolu’nun her yerinde derelerini, ormanlarını savunduysa Bursa halkı da bu santralin yapılmaması için elinden gelen tüm çabayı gösterecektir. Termik santral ölüm demektir ve ölüme razı olmayacağız. “Lobi” zırvalarıyla, “sermaye karşıtlığı” klişeleriyle halkı daha fazla kandırmayacaksınız!

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Bursa İl Eş sözcüleri
Necla Türemen – A. Serdar Esen

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.